R+T SERVICE

ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ, КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
R+T Service - хладилна и климатична техника предлага:
 • Проектиране и изграждане на хладилни камери и шокови тунели за хранително-вкусовата промишленост;
 • Доставка и монтаж на флуидизационни апарати (лентови и спирални замразители);
 • Проектиране и изграждане на хладилни и климатични инсталации с широко приложение;
 • Доставка и монтаж на термоизолационни панели – пенополиуретан тип „Сандвич”;
 • Доставка и монтаж на хладилни врати и силиконови завеси;
 • Доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на промишлено и битово хладилно оборудване;
 • Доставка и монтаж на мониторингови системи, отчитащи работните параметри на хладилното оборудване;
 • Изработване и монтаж на ел. табла с микропроцесорно управление за хладилни инсталации;
 • Абонаментно поддържане на хладилни и климатични инсталации;
 • Абонаментно Цялостно изграждане на хладилни предприятияна хладилни и климатични инсталации;
R+T SERVICE

Профили

ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ

ШОКОВИ ТУНЕЛИ

ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

КОНТАКТ С НАС

 • Адрес: гр. Вършец, ул. "Хан Омуртаг" бл.6
 • 0887365814
 • 0878365814
 • Тел./факс: 09527/4072
 • e -mail: rplust@mail.bg
 • e -mail: rplust@abv.bg

Свържете се с нас

Хладилна и климатична техника