КЛИЕНТИ

 • “Цветко Лалов” гр. Враца – Месопреработвателно предприятие – хладилни камери;
 • “Агрофока” гр. Берковица – Педприятие за замразени плодове и зеленчуци – хладилни камери;
 • “Анона” с. Кочово - Педприятие за замразени плодове и зеленчуци – хладилни камери, шоков тунел и фреонови инсталации;
 • “Николай Неделчев” гр. Велики Преслав - Педприятие за замразени плодове и зеленчуци – хладилни камери, шоков флуидизационен тунел “Frigoscandia” и фреонови инсталации;
 • “Лактис” гр. Монтана – Млекопреработвателно предприятие - фреонови инсталации;
 • “Месоцентрала” гр. Монтана - Месопреработвателно предприятие - фреонови инсталации;
 • “Чико” гр. Варна – Кланица - хладилни камери;
 • “Фама” гр. Добрич – Млекопреработвателно предприятие - хладилни камери;
 • “Алда Интернешънъл” гр. Силистра - Педприятие за замразени плодове и зеленчуци - хладилни камери, шоков тунел и фреонови инсталации;
 • “Млечна промишленост” гр. Пазарджик - Млекопреработвателно предприятие – хладилни врати;
 • “Елснер” гр. Вършец - Педприятие за замразени плодове и зеленчуци – амонячна инсталация;
 • “Агрогарант” гр. Пазарджик – флуидизационен тунел “Frigoscandia”;
 • “Мартекс” гр. Гулянци - флуидизационен тунел “Frigoscandia”;
 • “Пикант” гр. Варна - Месопреработвателно предприятие – хладилни камери, шокови тунели и фреонови инсталации;
 • “Йордан Величков“ гр. Пещера – Картофохранилище – фреонови инсталации;
 • “Орион” гр. Бургас – Предприятие за производство на полуфабрикати – хладилни камери и фреонови инсталации;
 • “Еврофриго” гр. Пирот, Сърбия - Месопреработвателно предприятие - хладилни камери;
 • “Фламинго” гр. Гевгелия, Македония – Хотел-казино - хладилни камери;
 • “Текон инвест” гр. Бяла слатина – Супермаркет – фреонови инсталации;
 • “Дош” с. Ракитница – Предприятие за замразени плодове – Хладилни камери и фреонови инсталации;
 • “Приват комерс” гр. Червен бряг – Предприятие за преработка на гъби – Хладилни камери, шаржов тунел, фреонови инсталации;
 • “Хринад” гр. Севлиево – Птицекланица и разфасовки – шоков спирален тунел “Frigoscandia” и фреонова инсталация с винтови компресори;
 • “Хаджийски и фамилия” с. Градешница – Млекопреработвателно предприятие – Инсталация за ледена вода с винтови компресори.